Σύντομες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ από την εταιρεία μας.

Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να ενημερωθείτε σύντομα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και των στοιχείων επικοινωνίας σας.

 1. Ποιός είναι ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων;

  Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρία Footshop, a.s., με έδρα στην διεύθυνση Pobřežní 667/78, 186 00, Πράγα 8, Τσεχία, με Α.Φ.Μ. 140 27 348, email: [email protected], τηλέφωνο: + 30 (21) 12344022 (εφεξής μόνο “διαχειριστής”)

 2. Σε ποιές περιπτώσεις επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

  • Πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας; Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας εάν δεν είστε ακόμη εγγεγραμμένος πελάτης μας ή εάν δεν έχουμε κάποια παρόμοια σχέση με εσάς, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 47 του GDPR και θέλετε να λαμβάνετε προσφορές μάρκετινγκ από εμάς.
  • Πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας;
   Νομικός τίτλος: εκπλήρωση ή εκτέλεση προ-συμβάσεων που εφαρμόζονται κατά το αίτημά σας.
   Σκοπός:
   • εφαρμογή συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου
   • πρόγραμμα πελατών

   i. Νομικός τίτλος: προστασία των δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των προστατευόμενων συμφερόντων του διαχειριστή.
   Σκοπός:
   • η ανάκτηση οφειλόμενων ποσών για παραδόθεντα αγαθά ή άλλες απαιτήσεις του διαχειριστή,
   • για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας σας σε επιλεγμένες περιπτώσεις,
   • το άμεσο μάρκετινγκ απευθύνεται αποκλειστικά στους εγγεγραμμένους πελάτες μας και σε άτομα που πληρούν τις απαιτήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 47 του GDPR, το οποίο περιλαμβάνει την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον διαχειριστή.
  • Νομικός τίτλος: άσκηση νομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον νόμο.

   Σκοπός:
   • παροχή βοήθειας στις κρατικές αρχές βάσει και εντός των ορίων του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης προσωπικών δεδομένων βάσει του νόμου
   • λογιστική
   • ηλεκτρονικά αρχεία εσόδων
 3. Ποιά προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

  Επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα:

  • τα δεδομένα ταυτοποίησής και τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
  • δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα που ψωνίζετε, ή για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε,
  • δεδομένα από την επικοινωνία μας μαζί σας (είτε αυτοπροσώπως, γραπτώς, τηλεφωνικά ή αλλιώς),
  • πληροφορίες πληρωμής (π.χ. λεπτομέρειες για πληρωμένα ποσά κ.λπ.),
  • επιλεγμένα δεδομένα σχετικά με την αξιοπιστία σας, για τον σκοπό του blacklist (βλέπε τους όρους και προϋποθέσεις του διαχειριστή).

 4. Ποιές είναι οι πηγές αυτών των δεδομένων;

  Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται από τον διαχειριστή για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προέρχονται αποκλειστικά από εσάς, είναι δηλαδή τα δεδομένα που μας παρείχατε, τα οποία σχετίζονται για παράδειγμα με τη σύναψη σύμβασης αγοράς, ή που μας παρείχατε για τους σκοπούς του προγράμματος πελατών μας και κατά την εγγραφή σας σε αυτό.

 5. Ποιός λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται μόνο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις σε στο βαθμό απαραίτητο ή στον βαθμό που καθορίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών:

  • οι συμβατικοί μας συνεργάτες, τους οποίους χρειαζόμαστε για την καθημερινή μας λειτουργία και την εφαρμογή την συμβατικής μας σχέσης με εσάς, για παράδειγμα, προμηθευτές IT, παρόχους υπηρεσιών courrier και ταχυδρομικών υπηρεσιών,
  • άλλοι παραλήπτες, σε περιπτώσεις όπου η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων επιβάλλεται από τον νόμο ή εάν είναι απαραίτητη την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας (π.χ. δικαστήρια, Τσεχική αστυνομία κ.λπ),
  • εάν μας δώσετε συγκατάθεση παρέχοντας μας το email σας κατά την αγορά σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η υπηρεσία άμεσου μάρκετινγκ ή η υπηρεσία που δημιουργεί και στέλνει ερωτηματολόγια ικανοποίησης αγοράς. Αυτή η κατηγορία παραλήπτη είναι ο προσωπικός επεξεργαστής δεδομένων της εταιρείας μας. Ωστόσο, με τη διαβίβαση αυτών των προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε όλα τα δικαιώματά σας

 6. Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

  Κάθε άτομο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
  Δικαίωμα πρόσβασης - το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται ο διαχειριστής για τον πάροχο, για παράδειγμα:

  • ποιοί είναι οι συγκεκριμένοι σκοποί της επεξεργασίας των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων·
  • ποιές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβάνονται και ποιός, πέρα από τον διαχειριστή, είναι παραλήπτης των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων·
  • την περίοδο, για την οποία ο διαχειριστής σκοπεύει να διατηρεί τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα·
  • εάν έχει ο πάροχος το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή, την διόρθωση ή τον περιορισμό επεξεργασίας των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων από τον διαχειριστή.
  • πληροφορίες σχετικά με την πηγή των προσωπικών δεδομένων, εάν δεν λαμβάνονται από τον πάροχο.

  Δικαίωμα διόρθωσης - το δικαίωμα του παρόχου να ζητήσει από τον διαχειριστή να διορθώσει ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα

  Δικαίωμα διαγραφής - το δικαίωμα του παρόχου να ζητήσει από τον διαχειριστή να διαγράψει παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα (εάν ο διαχειριστής δεν το έχει ήδη κάνει), σε περίπτωση που προκύψει κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

  • τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πια απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία·
  • έγινε ανάκληση της συγκατάθεσης, βάσει της οποίας έγινε επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, και δεν υπάρχει πλέον άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασια τους·
  • υποβλήθηκε ένσταση κατά της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την εν λόγω επεξεργασία ή υποβλήθηκε ένσταση κατά της επεξεργασίας των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ·
  • τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα·
  • τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για τη συμμόρφωση του διαχειριστή με κάποια νομική υποχρέωση, ορισμένη στο δίκαιο της Ε.Ε. ή κάποιου κράτους μέλους, η οποία εφαρμόζεται στον διαχειριστή.

  Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας - το δικαίωμα του παρόχου να ζητήσει από τον διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που προκύψει κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

  • ο πάροχος αρνήθηκε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επιβεβαίωση της ακρίβειας τους από τον διαχειριστή.
  • η επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων είναι παράνομη, αλλά ο πάροχος αρνήθηκε την διαγραφή των δεδομένων αυτών και αντ’ αυτού υπέβαλε αίτημα για τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • ο διαχειριστής δεν χρειάζεται πλέον τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά ο πάροχος τα ζητά από τον διαχειριστή για τον καθορισμό, την επιβολή ή την υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων του.
  • υποβλήθηκε ένσταση κατά της επεξεργασίας των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 της παραγράφου 1 του κανονισμού GDPR, έως ότου επαληθευτεί, ότι οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων υπερτερούν των νόμιμων λόγων.

  Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων - σε περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό GDPR, το δικαίωμα απόκτησης προσωπικών δεδομένων σχετικών με τον πάροχο σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

  Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης - εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση του παρόχου, ο πάροχος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε ανά πάσα στιγμή.

  Δικαίωμα ένστασης - το δικαίωμα του παρόχου να υποβάλει ένσταση κατά της επεξεργασίας των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων από τον διαχειριστή για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το οποίο πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου συμφέροντος του διαχειριστή.

  Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας - το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο εποπτικό όργανο, το οποίο είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 7. Είναι υποχρεωτική ή εθελοντική η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

  Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος πελάτης μας ή δεν έχουμε καμία άλλη σχέση που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 47 του GDPR μαζί σας και θέλετε να λαμβάνετε προσφορές από εμάς, θα ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας. Η παραχώρηση αυτής της συγκατάθεσης είναι πλήρως εθελοντική. Η παραχώρηση αυτής της συγκατάθεσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από την εταιρεία μας.

 8. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

  Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.

 9. Πώς μπορώ να ανακαλέσω την συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

  Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

 10. Πώς μπορώ να αποτρέψω την πραγματοποίηση άμεσου μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή μου;

  Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, δωρεάν και ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνίας μας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 11. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στους Όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας μας.

  Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εδώ: